PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY JAN ROOSTER PERSONAL TRAINING | CROSSBOX1107

Jan Rooster Personal Training | Crossbox1107 met e-mailadres info@janrooster.nl hierna te noemen Verwerkingsverantwoordelijke, verklaart het volgende:

Verwerkingsverantwoordelijke houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en gaat vertrouwelijk met haar klantgegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten, sollicitanten, assessoren, instructeurs, trainers en bezoekers van onze websites en evenementen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Doeleinden van het gebruik van uw persoonsgegevens
U kunt op de website(s) van Verwerkingsverantwoordelijke, via e-mail of telefoon om de volgende redenen persoonsgegevens achterlaten: – U logt in bij onze klantenportal – U laat een contactverzoek bij ons achter – U bestelt een product of dienst bij ons – U schrijft zich in voor één van onze activiteiten.

Wij gebruiken deze gegevens voor:
– Het afhandelen van uw betaling
– Het afhandelen van uw bestelling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Goederen en/ of diensten bij u af te leveren – U na verkoop een voucher toe te sturen voor een volgende aankoop
– U vragen te stellen over onze dienstverlening en producten
– U te informeren over onze producten en/ of diensten

Tijdens de diverse trainingsprogramma’s worden er mogelijk foto’s en filmopnames gemaakt waarop u zichtbaar bent. In onze algemene voorwaarden vragen wij uw toestemming voor het gebruik van dit beeldmateriaal op sociale media en/of andere marketinguitingen. Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor u deze gegevens zelf heeft ingevoerd.

Aard van de persoonsgegevens
De gegevens die wij over u bewaren zijn contactgegevens: naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum. In het kader van de Personal Training en verantwoord trainen vragen wij u naar uw medische achtergrond en fysieke gesteldheid. U bepaalt zelf welke informatie u met uw Personal Trainer deelt. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

Geautomatiseerde besluitvorming
Verwerkingsverantwoordelijke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verwerkingsverantwoordelijke) tussen zit.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Verwerkingsverantwoordelijke deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verwerkingsverantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens alleen aan andere derden indien u daar nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Verwerkingsverantwoordelijke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Inzage en wijzigen
U mag altijd bij Verwerkingsverantwoordelijke om inzage vragen in de gegevens die van u zijn opgeslagen. U kunt deze gegevens ook doen aanpassen of verwijderen. Stuurt u daarvoor een e-mail naar bovengenoemd e-mailadres.

Cookies
Onze website maakt in beperkte mate gebruik van JavaScripts en cookies; Cookies zijn kleine tekstbestandjes met informatie over bijvoorbeeld uw surfgedrag. Door het gebruik van cookies kunnen wij meten hoe onze site wordt gebruikt en hoe deze nog verder kan worden verbeterd. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics. Daarnaast gebruiken wij cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website, bijvoorbeeld bij de inlogportal voor klanten.

Toestemming 
Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt op haar websites alleen cookies als u daar toestemming voor hebt gegeven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw browser zodanig in te stellen dat u helemaal geen cookies meer ontvangt.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten op bepaalde plekken links naar andere websites. Verwerkingsverantwoordelijke is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid dat geldt voor de websites van derden.

Klachten
Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw gegevens zijn omgegaan? Dan verzoeken wij u om daarover in eerste instantie met ons in gesprek te gaan. Bent u dan nog steeds ontevreden? Dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.